Pois

Matti Peltonen, Pekka Ruohotie: Oppimismotivaatio - teoriaa, tutkimuksia ja esimerkkejä oppimishalukkuudesta. Aavaranta-sarja n:o 20. Otava 1992


KUINKA JUUTALAINEN LÖYSI SILMÄLASIT

 

Nummisuutarin Eskon tokaisun 'Jos ei olis saappaita niin ei olis jalkojakaan' mukaisesti toteavat ammattikasvatuksen ja työelämän asiantuntijat Matti Peltonen ja Pekka Ruohotie 'jos oppimista ei ole tapahtunut, myös kasvatusta ei ole ollut'. Niinpä he pohtivat myös opettajasaappaita joihin oppilasjalat tungetaan. Kuin juutalainen joka rautaisen päättelyn jälkeen löysi kadonneet silmälasit otsaltaan käsittelevät he lukuisin kaavioin aihettaan päätyen tieteellistä tietä johtopäätöksiin, jotka tavallinen terve järki on aina tiennyt. Käytännön päämäärä on heillä koulutuksen kiinnostavuuden kasvattaminen, jonka he lunastavat tavalla, joka on juuri vastakkainen niille ominaisuuksille, joilla opetukseen saadaan henkeä ja kiinnostavuutta.

 

Päärunko on suhtautumisten nelijako, erityisestä yleiseen: mielipide (verbaalisti ilmaistu motivaatio), asenne/normi, arvo, elämänkatsomus/ideologia. Näitä he rikastavat vallankin oppilas/opettaja-näkökulmista muidenkin tutkimustuloksia paljon esitellen.

 

Kirjan kohderyhmäksi lienee ajateltu aikuiskasvatuksen ammattilaisia, joiden piirissä varmaan onkin niitä, jotka luettuaan Maslow'n tarvehierarkiateoriasta, Alderferin kolmitasoteoriasta, Herzbergin kaksifaktoriteoriasta, Vroomin odotusarvoteoriasta, Atkinsonin suoritusmotivaatioteoriasta, attribuutioteoriasta ja kognitiivisesta evaluaatioteoriasta tuntevat saaneensa ravitsevaa evästä opetettavilleenkin jaettavaksi.

 

Lopuksi esitetty tulevaisuusennuste alkaa nuorison työnvieroksumisen kummastelulla. Ennusteen mukaan työ ja koulutus vuonna 2006 on vähemmän aika- ja paikkasidonnaista, monet ammatti- ja koulutusrajat hämärtyvät, joustavuus, luovuus, eettiset kriteerit kasvavat, elinikäinen opiskelu hyväksytään paremmin, tuottavuus- ja kannattavuusmittaukset lisääntyvät.Markku Siivola