Pois

F.R.Schreiber: Sybil. 415 sivua. Suom. Anna Paljakka. Weilin+Göös Helsinki 1975.

KUUSITOISTA SIVUPERSOONAA

Jo kahdeksan vuotta oli Sybil ollut tri Cornelia Wilburin analyysissa ennenkuin hän ja Science Digest-aikakauslehden toimittaja Flora Schreiber tapasivat toisensa Wilburin toimesta. Wilbur halusi Sybilin tapauksen pääsevän laajempaankin tietoisuuteen kuin vain ammattilehtien palstoille. Tästä alkoi näiden kolmen naisen kymmenvuotinen ystävyys jonka aikana laajamittaisen työnsä tuloksena on Schreiber tämän kirjansa kirjoitellut.

Sybilin ja hänen neljäntoista naispuolisen ja kahden miespuolisen sivupersoonansa tarina on kiehtova, sujuvasti ja elävästi kirjoitettu seikkailu jo kolmivuotiaana alkaneesta persoonallisuuden jakautumisesta suojaksi sietämättömiä elinolosuhteita vastaan, syyllisyyden, vihan, kateuden, rakkauden, alistumisen tunteiden monisyisestä vastuunsiirrosta yhä lukuisammaksi kasvavalle sivupersoonien joukolle, joiden ottaessa vuorollaan Sybilin ruumiin hallintaansa saattoi hän turvata itselleen ja ilmentää ulospäin niitä meille kaikille tärkeitä elämän osa-alueita, joiden tavanomaiset torjuntamuodot ihmisillä jäävät yleensä huomaamattomammaksi, differentioitumattomammaksi. Sybil loi torjutuista tunteistaan toisiinsa eri riippuvuussuhteissa ja toisistaan enemmän tai vähemmän tietoisten tunne-edustajien - sivupersoonien - joukon. Ainoa joka ei ollut tietoinen muista persoonista, oli Sybil itse.

Äärimmäisen mielenkiintoisessa eheytymisprosessissa sivupersoonien sulautuessa yhteen ainoaan tajuntakokonaisuuteen, voi Sybil vihdoin tunnistaa ja tunnustaa näiden puolien olleen aina häntä itseään, mutta joiden ilmaisemia tunteita hän ei aikaisemmin olisi jaksanut kestää. Vihdoin jaksaa Sybil itse kantaa vastuun omista teoistaan niin pitkälle, ettei näitä nimettyjä sivupersoonia enää tarvita.

Meillä kaikilla on omat sivupersoonamme, joita varmaan useimmat, meistä ovat nähneet unissamme talomme ympärillä hiippailevina roistoina, omat pelätyt ja torjutut tunteemme jotka selitämme alitajunnaksi. Koko alitajunnan käsite ei ole tavallaan muuta kuin massiivinen sivupersoona, ihmiskunnan massavastuunsiirto jota tukee psykoanalyysin käsitepakojärjestelmä. Sybilin pakokeinoilla - sivupersoonilla - oli ihmisten nimet. Yleensä niitä sanotaan vain - alitajunnaksi.

Markku Siivola

(kts myös: Truddi Chase ja Joukot: Jänis ulvoo. Truddi Chasen 92 sivupersoonaa)