Pois

Almuth ja Werner Huth. Unen salainen voima. WSOY 1995

MAINIO UNIEN YMMÄRTÄMISEN OPAS

Kerrankin kunnon unikirja! Kerrankin jopa sellainen, jossa ei ole unen ymmärtämisen tuhoavia symboliluetteloita, noita säälittäviä listoja länsimaisen ihmisen tarpeelle selittää, tulkita ja päästä lopputulokseen ja varmuuteen. Muutama harva esimerkinomainen hahmotelma muutamien unien symboleista siitä löytyy, nekin vain esimerkkinä kuinka monella toisiaan kumoavalla tavalla ne voidaan selittää.

Huth & Huth, psykiatrian ja neurologian erikoislääkärit ja psykoanalyytikot, ovat onnistuneet tiivistämään unien kanssa työskentelyn tärkeimmät periaatteet. Värikkäitä he eivät ole, eivät edes mainitse enneunia, eivät kerro jännittäviä unitarinoita, eivät lupaa unennäkijälle "meidän menetelmämme" ruusutarhaa. Germaanisen kuivalla tarkkuudella, silti elävän vapauden hyvin säilyttäen he ovat kirjoittaneet huippuluokan unikirjan, pienen ja tiiviin. Käytännön ohjeet unien pyydystämiseen ja käsittelyyn ovat raivorealistisen selkeitä - tavallaan, sillä yhtäkään "nyt teet niinkuin minä sanon" ohjetta ei ole. He kertovat enemmän suhtautumisesta kuin tekniikoista.

Huthit sukkuloivat onnistuneesti intuition ja järjen välillä muistuttaen kummankin käytön tarpeellisuudesta ja kummankin yksipuolisen käytön rajoittuneisuudesta. Unien ylipyhittämisen ja mitättömäksi leimaamisen ääripäiden vaarat he tuntevat erinomaisesti. He kuvaavat mainiosti sen, kuinka länsimainen mieli alkaa pöyhiä unikuvista esiin "merkityksiä" menettäen näin niiden välittömän kokonaisuuden läsnäolon. Vapaan assosiaation (Freud) ja aktiivin kuvittelun (Jung) käytössä - jotka sinänsä ovat rikastavia - he varoittavat menettämästä yhteyttä alkuperäiseen uneen.

Todella ilahduttavaa oli nähdä, ettei heidän mielestään ole pääasia saada uni oikein tulkittua - joka unen rajattoman monikerroksellisuuden huomioonottaen on mahdotonta - vaan viipyä sen liepeillä, kuunnella, tunnustella, "to feel around". Matka uutta maisemaa tarkkaillen; kanssakäyminen unien kanssa sinänsä, on elämän rikkauden kasvua. Yksiselitteisyyteen pyrkijä pettää helposti itseään näennäisselvin selityksin.

Erittäin tiiviisti he luonnehtivat kolmen ehkä tunnetuimman uniasiantuntijan, Sigmund Freudin, C.G.Jungin ja Medard Bossin käsityksiä ja tekniikoita unista (Freudin psykoanalyysi: assosiaatiot, Jungin analyyttinen psykologia: symbolit ja arkkityypit, Bossin eksistenssianalyysi: viiteyhteydet) tunnustaen oman painopisteensä olevan kylläkin Bossin puolella muistuttaen samalla että muiden suuntien poissulkeminen rajoittaa unen loputonta rikkautta. Eihän millään taideteoksellakaan voi olla yhtä ainoaa oikeaa tulkintaa. Boss välttää kaikkein pisimmälle tulkitsemasta unia päivätajuntamme ehdoilla varoittaen sovittamasta olemassaolon toisen olomuodon kriteerejä toiseen, ottamasta valvetilaa todellisuutena ja pitämästä unta vain siihen kytkettynä ja sen ehdoista riippuvaisena epäitsenäisenä silmuna.

Suomalaisen kustantamon olettamus lukijoiden yksinkertaisuudesta kuvastuu kirjan nimivalinnassa. Alkuperäinen nimi "Träumen - der inneren Bilderwelt begegnen" on käännetty unen salaiseksi voimaksi. Samalla tavoin pilattiin Montague Ullmanin mainio unikirja 'Working with dreams' muotoon Paljastavat unet (Karisto 1982). Rahvaalle paljastellaan salaisuuksia.

Tämä unikirja ei todellakaan anna mitään valmiiksipureskeltua tietoa eikä oikoteitä unien ymmärtämiseen. Se on oikeastaan koko elämään suhtautumisen filosofia; henkisiä harjoituksia uniin sovellettuina. Unta todella ymmärtämään haluavalle se on "selittämättömyydessään" erinomainen. Vaan se, joka haluaa asiantuntijan sanovan miten asiat itse asiassa tai oikeastaan ovat, ei kostu tästä kirjasta yhtään mitään.

Ken haluaa unien itseopiskelusta siirtyä vielä paljon tehokkaamman unituntemusvälineen käyttöön suosittelen em. Montague Ullmanin kirjaa, joka kertoo, miten hienovaraisen turvallisesti ja tehokkaasti toimiva uniryhmä perustetaan. Se on valitettavasti loppuunmyyty, mutta kirjastoissa sitä vielä on.

Markku Siivola

kts myös Markku Siivola: Uni - tuttu tuntematon, Unien opissa