Pois

Rauno Korhonen: Eutanasia - hyvä kuolema ja kuolemisen vaikeus. Lapin yliopiston oikeustieteellisiä julkaisuja C18. Pandecta 1994.

MITEN TAHTOISIT KUOLLA?

Oik.kand Raimo Korhonen Lapin yliopistosta rikastuttaa tässä kirjaksi laajennetussa oikeustieteiden kandidaatin lopputyössään maallikon ajatuksia kuolinavusta: mitä on aktiivinen ja passiivinen, tahdonalainen, tahdoton ja tahdonvastainen eutanasia, kuoleman jouduttaminen, ja kuolema hoidon ennakolta aavistettuna, mutta ei tarkoitettuna sivuvaikutuksena. Mitä eroa niillä on? Missä ne hyväksytään? Mitä ongelmia ne sisältävät?

Korhosen oikeusopillinen painotus lainkohtasiteerauksineen ja tilastotietoineen takaa hyvin eritellyn lähtökohdan jatkokeskusteluun. Lisäsyvyyttä hän hakee historiasta esittäen sopivasti myös kulttuurien ja vaikuttajahahmojen äärimmäisen vaihtelevia kannanottoja kuolinapuun ja itsemurhaan kautta vuosisatojen (esim. 150 vuotta sitten Suomessa vielä rangaistiin itsemurhayrityksestä) päätyen toisen maailmansodan, natsismin, ihmiset sairaaloihin piilokuolemaan saaneen terveydenhuoltojärjestelmän, elinsiirtojen, hengissäpitävien teknisten laitteiden vaikutuksiin kuolinapuasenteisiin. Hän käväisee myös hospitsissa, hautaustoimistossa, vakuutusyhtiössä, väkivaltaviihteessä ja moraalifilosofiankin puolella.

Suomessa ei yhtään kuolinaputapausta ole vielä ratkaistu missään oikeusasteessa. Oikeuskäytännön pitkän tähtäimen muutoksiin tarvitaan olennaisesti myös kulttuurifilosofiaa ja uskonnollisia kysymyksiä sivuavaa laaja-alaista ja pitkäaikaista keskustelua, vaikka välitöntä apua se ei kuolevalle ja parantumattomasti sairaalle voikaan tuoda kun käytännön hoidossa kipulääkkeitäkin edelleen turhan usein pantataan.

Käytännön lisätietoja tähän kipeään aiheeseen saat Korhosen kirjan lisäksi viime vuonna perustetusta parantumattomasti sairaiden ja terminaalipotilaiden asiaa ajavasta Exitus ry:stä.

Markku Siivola