Pois

Antti Hervonen, Outi Arponen, Marja Jylhä: Kun ei muista mitä lusikalla tehdään. - Dementiapotilaiden omaiset kertovat. Kirjayhtymä 1994

 

VIISISATAA VÄLÄHDYSTÄ DEMENTIAAN

Mitä suunnittelijat ja päättäjät tekevät kansan syvien rivien aidolla tuskalla? Ei juuri mitään, jollei sitä voida muuttaa numeroiksi.

Tämä ei ollut piikki päättäjiä kohtaan vaan tosiasia. Tunteille, vaikka kuinka syville ja suurille, ei päätöksiä rakenneta.

Niinpä on onni, että vanhusasiantuntijat prof. Hervonen, dos. Jylhä ja muun hyvän ohella tuohi-, lastu- ja päretyön asiantuntija maist. Arponen sijoittavat päättäjät teoksensa viimeiseksi kohderyhmäksi. Paljoa ei teoksella tee myöskään terveydenhuollon ammattihenkilöstö, kirjoittajien kohderyhmä kakkonen. Kirjan sisältö kun on tavallaan äärimmäisen ohut: kun olet lukenut yhden sivun, olet lukenut ne kaikki, sillä dementoituvan ihmisen järkyttävä ihmisarvon menetys ja omaisten voimattomuus ja syyllisyys sen edessä ovat aina samat. Variaatiot eivät tuo teemaan mitään uutta.

Vaan dementiapotilaiden omaisille tuovat. Tämä kirja on tulos Antti Hervosen vuonna 1992 dementiapotilaiden omaisille lähettämästä kertomuspyyntökirjeestä. Se sisältää yli kahdensadan omaisen aitoja ääniä yli viiteensataan katkelmaan talletettuna näkymänä maamme yli kuudenkymmenentuhannen dementiasta kärsivän ihmisen ja heidän omaistensa kohtaloista. Kanssaihmisten kokemukset saattavat lievittää lukijan turhaa syyllisyyttä omasta 'mökkihöperöstään', ja kirja toimii myös 'niksikirjana' josta löytää hyviä dementin ihmisen huomion muualleohjaamiskonsteja, jotka koituvat kaikkien hyväksi. Niissä pitää usein soveltaa muunneltua totuutta, mutta jos jossain niin juuri dementiapotilaiden hoidossa voi valhetta nimittää hyvin omintunnoin valkoiseksi.

Toistaiseksi vain parikymmentä suomenkielistä pääosin dementiaa käsittelevää kirjaa on viime vuosien aikana näyttänyt ilmestyneen kirjastojen tietokantoihin. Päättäjä tutkailkoon dementiaraportteja tyyppiä "Dementia in the city of Helsinki: prevalence, prognosis and functional capacity of patients" (Kati Juva 1994). Terveydenhuollon ammattilainen lukaiskoon Hervonen & kumpp. oppikirjan 'Dementia' (Kirjayhtymä 1993) tai 'Mitä kotihoidon jälkeen: dementian hoitovaihtoehdot (toim. Arponen & Hervonen 1992). Omaiset taas pitävät erityisesti tässäkin kirjassa esiintyvän Lempi Pursiaisen kirjasta Muistojen vartija (Kirjapaja 1989).

 

Markku Siivola