[pääsivulle]

Ullmanilaista uniryhmäprosessia tutkiva koulutus&mentorointi -workshop

Olen nyt, vuonna 2021, vaihtanut 40 vuotta kestäneen Montague Ullmanin luoman uniryhmäprosessin ohjaustapani neljän tapaamisen koulutusjaksoihin sekä niitä täydentäviin mentorointeihin. Ne ovat hedelmällisempi tapa tukea uusien itsenäisten uniryhmien syntyä, ja opettaa entistä syvemmin uniryhmäohjaukseen sisältyviä olennaisia valmiuksia. 

Ryhmät kokoontuvat korona-aikana etänä. Etäohjelmat ovat mahdollistaneet uniryhmien paikkakohtaisen riippumattomuuden, sekä osoittautuneet riittäviksi välittämään unien ymmärtämiselle tarpeellista tunnepohjaistakin viestintää.

Kuten aiemminkin, näihin workshopeihin voi osallistua koulutuspohjasta, iästä, sukupuolesta, maailmankatsomuksesta ja aiemmasta uniryhmä- tai uniryhmäohjauskokemuksesta riippumatta.

Ehtoja osallistumiseen on kaksi:

1) vakava kiinnostus oppia uniryhmäprosessin rakenne sekä ymmärtämään sen tukemana ryhmän keskenään jakamia unia omakohtaisen uniin eläytymisen kautta.

2) vakava aie perustaa oma uniryhmä tai halu saada lisäoppia ja tukea jo käynnissä olevalle uniryhmälle.

 

Workshopin rakenne

Kaksi ensimmäistä kertaa ryhmä on klassisen tuttuun tapaan omassa ohjauksessani. Kolmannella kerralla ryhmä harjoittelee ohjaamista keskenään. Kunkin kerran kesto on kolme tuntia. Neljännellä kerralla pidän unien taustoittamisesta esityksen, joka tutkii unien ja päivätajunnan yhteyksiä, ihmistajunnan olemusta, ja sen yhteyksiä yhteisölliseen tajuntaan ja ihmisen psykofyysiseen olemuspuoleen. Sen jälkeen seuraa vapaamuotoista keskustelua sekä mahdollinen sopiminen jatkosta.

Tätä peruskaavaa voidaan tilanteen ja tarpeen mukaan muunnella.

 

Entä workshopin jälkeen?

Tavoitteena on että ryhmä jatkaa itsenäisesti tämän jälkeen. Motivoituneiden ryhmien tukemista jatkan eri muodoin, tarvittaessa myös ohjaustaitojen hiomiseen tarkoitettujen myöhempien täyspitkien (3 tuntia) sessioiden avulla, joiden ajankohdat neuvottelemme erikseen. Ryhmä voi milloin tahansa esittää mentorointipyyntöjä erikseen sovittujen tapaamisten lisäksi, jolloin esiinnousseihin kysymyksiin voidaan puuttua välittömästi.


Miten voit osallistua

Kokoa oma 4-8 hengen ryhmäsi tutuista tai tuntemattomista, nuorista tai vanhoista, kavereista tai työkavereista. Kiinnostuneita voit hakea myös Suomen uniryhmäforumin Facebook-ryhmässä.

Sovi sitten kanssani (yhteystietoni) koska ja missä ryhmä kokoontuu (toistaiseksi vain etänä).

Koulutus ja mentorointi on korona-aikana maksutonta.

 

KIRJALLISUUTTA
Seikkaperäisimmin selviää uniryhmien luonne kirjastani Unien opissa. Se on ainoa suomen­kielinen oppikirja uni­ryhmä­ohjauksesta kiinnos­tuneille. Siitä on myös englanninkielinen käännös Understanding Dreams: The Gateway to Dreams Without Dream Interpretation. Nämä teokset käsittelevät myös laajempia elämänfilosofisia kysymyksiä uninäkökulmasta.

Yhden A4-sivun pituisen uniryhmäprosessin vaihekuvauksen suomeksi ja englanniksi voit noutaa itsellesi tästä. Se on osoittautunut vasta-alkajille ja omia uniryhmiään pitäville sopivaksi "lunttilapuksi" jaettavaksi ryhmälleen. Sitä voi jakaa kenelle tahansa.

Tästä voit noutaa Unien opista otteen uniryhmäprosessin käytännön tason kuvauksesta, joka uniryhmiin aikoville on olennaista luettavaa. Myös sitä saa jakaa.

Psykoterapia-lehden numerossa 3/2020 ilmestynyt artikkelini Kompastuskiviä unien poluilla on erityisesti psykoterapeuteille suunnattu.


Suomen uniryhmäforum ja Drömgruppsforum
Montague Ullmanin työtä jatkaa hänen vuonna 1990 Ruotsissa perustamansa Drömgruppsforum, joka järjestää eri puolilla Ruotsia uniryhmiä sekä kouluttaa uniryhmäohjaajia. Katso myös 24.1.2003 perustettu Suomen uniryhmäforum, jonka toiminta-ajatus on Drömgruppsforumin kaltainen.


Lopella 1. elokuuta 2021
Markku Siivola