Parapsykologian määritelmiä

   

  ANALYYTTINEN parapsykologia

  INTUITIIVINEN parapsykologia

  Parapsykologismi

  Tiedon laatu

  Loogis-empiirinen, lisääntyvä, aika- ja kulttuurisidonnainen

  Elämyksellinen, ainutkertainen, aika- ja kulttuurirajat ylittävä

  Epälooginen, vääristyvä, muotiguruihin sidottu

  Tutkijan pätevyys

  Akateeminen koulutus

  Yksilölliset ominaisuudet

  Ei ole

  Tutkimus rakentuu

  Hypoteeseille

  Hypoteesien hylkäämiselle

  Uskolle

  Tutkimusmenetelmä

  Analyysi

  Intuitio

  Kritiikitön omaksuminen

  Tutkimusväline

  Ulkoiset apuneuvot

  Tutkija itse

  Sattumanvarainen löytäminen

  Tutkimusalue

  Ulkoinen, objektiivinen

  Sisäinen, subjektiivinen

  Ulkoinen, subjektiivinen

  Tutkimuksen päämäärä

  Todistettavuus

  Totuus

  Uskon vahvistaminen

  Tutkimuskohteen rajaus

  Välttämätön

  Haitallinen

  Omien pelkojen säätelemä

  Tulosten pätevyyskriteerit

  Ryhmän asettamat

  Yksilön asettamat

  Ei ole

  Todistusarvo

  Tiedeyhteisölle

  Yksilölle

  Ei ole

  Tulokset toistettavissa

  Kyllä

  Ei

  Ei omaperäisiä tuloksia

  Tulosten siirto

  Mahdollinen

  Mahdoton

  Sensaatiohakuinen

  Vaikutus parhaimmillaan

  (Tieteellisen) maailmankuvan muutos

  Elämänkatsomuksen muutos

  Uskomusjärjestelmän antama ulkoinen tuki heikolle psyykelle

  Rajoitukset

  Kokonaisnäkemyksen puute

  Pyyteet, pelot

  Lukuisat


Hits since 18.5.98

*